Galleri långsegling 2008
Menorca
-


Augusti 2008

Resebrev 29

Inlopp till Ciutadella Inlopp till Ciutadella Cala Blanca Cala Blanca. Gunilla flätar släptamp till jollen En 'cala' på nordkusten Cala Torta Cala Torta Cala Torta Cala Torta Cala Torta Cala Torta Cala Torta Cala Torta Inlopp till Mahon Vid ponton i Mahon Vid ponton i Mahon IT-cafe Hämta väderfil (grib) Kolla bankkonto Bunkring Radioprat på 14325 kHz Vy över gamla Mahon (eller Maó på katalanska) Till havs Till havs Flaskpost i havet