Galleri Efter långresan

Hemma i skärgården

Stockholms Skärgård, Ängskär

Decemberhelg
Decemberhelg. Grinda Decemberhelg. Grinda Decemberhelg. Grinda Decemberhelg. Grinda Decemberhelg. Grinda

Seglen tas ner en frostig vinterdag
Genuan tas ner Storseglet viks ihop på isen

Vaxning av vattenlinje
Vaxning av vattenlinje