Mars 2002
         Plan Utfall Kommentar
1      
2      
3      
4 Isla Margarita     
5   Boca del Rio, Isla Margarita   
6      
7     Pia och Kåge mönstrar av 
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16   Gran Roque   
17      
18   Norinsquis   
19      
20      
21   Sarqui   
22      
23      
24      
25      
26 Tortuga  Gran Roque   
27      
28      
29      
30      
31   Tortuga