Maj 2002
         Plan Utfall Kommentar
1      
2 St Georges, Bermuda     
3      
4      
5   St Georges, Bermuda   
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12   Avsegling mot Azorerna  1800M 
13      
14      
15 Avsegling mot Azorerna     
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29   Horta på Faial, Azorerna   
30 Horta, Faial, Azorerna     
31     Per och Maria mönstrar av