Juli 2002
         Plan Utfall Kommentar
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8     Sjösättning med helt roder 
9   Lämnar Falmouth, England   
10      
11      
12      
13      
14   Genom Kiel-kanalen   
15 Tunaviken, Österskär, Sverige     
16      
17   Ystad   
18      
19      
20   Oskarshamn   
21     Mötte kaptensfar, släkt och press 
22   Visby  Mötte alla barn och barnbarn 
23      
24      
25   Stockholms skärgård  Mötte Janne och Lena vid Kymmendö 
26     Mötte Marga vid Grinda 
27   Hemmabryggan, Österskär, Sweden  Mottagna av vänner i strålande väder 
28      
29      
30      
31 Åter till Grottekvarnen!