Utbildning inför långresa 2001 - 2002

Kontoret

Nautisk kompetens är viktig. Därför tog skepparen (se bilden) teoridelen av gamla "Skeppare B" våren 2000. För full behörighet krävs 36 månader i yrkesfart som anställd ombord, vilket jag inte har tid med. Men jag är i dag "Fartygsbefäl klass VIII" och har rätt att yrkesmässigt fara med upp till 12 passagerare i kustnära fart. Dessutom klarade jag av maskinistexamen (klass VI) under hösten (måste kunna serva maskin!).
Tidigare har vi bägge tagit radiocertifikat för SSB, skepparn har amatörradiocert även om vi inte har amatörfrekvenserna på radion ännu.

"Redaren" (Gunilla) ska ta Kustskepparexamen under våren. Det krävs minst Kustskeppare för att få föra befäl på Arctic Fox.

Vi har också lärt oss att dyka, och det var en upplevelse för sig!

Det återstår för oss bägge att lära sig behärska sextanten. Men allt får ta sin tid.