Klicka här så kommer du till Bonaire


Storbritannien

2001-07-17
2001-07-17 CL
2001-07-18 CL
2001-07-19
2001-07-22 CL
2001-07-24 SL
2001-07-25 CL
2001-08-03 CL
2001-08-05
2001-08-05 CL
2001-08-06 CL
2001-08-10

Fortsättning...

Åter

CL = Captain's Log
SL = Styrman's Log